Klub

President klubu Judr. Jan Mareš

Jak se stát členem klubu                                                                        

Vznik členství:                                                                                                                                                     

a) řádným členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami BENGK a projeví vůli stát se členem sdružení. Členství je vždy platno do 31.12. daného roku.

b) Členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacením členských poplatků a souhlasem presidenta sdružení. 

V případě nesouhlasu presidenta se vstupem, bude již případný uhrazený poplatek navrácen žadateli.

Další detaily viz  Stanovy BENGK