Ceník

Ceník
Roční poplatek dospělý                    6.000 Kč 
Roční poplatek junior                       3.000 Kč

(do 18 let včetně roku, v kterém je 18 let dovršeno). Uhrazením poplatku je členství v klubu platné vždy do 31.12. daného roku.           

Ceny za dětské tréninky a letní tábory naleznete v sekci Dětská akademie.